CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

1979 Lægevidenskabelig embedseksamen ved Københavns Universitet.

1981 Tilladelse til selvstændigt virke som læge.

1991 Speciallægeanerkendelse i kirurgi.

1994 Speciallægeanerkendelse i urologi.

1996 Fellow of the European Board of Urology.

ANSÆTTELSER

Ansat som reservelæge på sygehuse I Københavns kommune og amt samt Frederiksborg amt.

01.06.89 – 31.10.90:  1. reservelæge på organkirurgisk afdeling A, Centralsygehuset Hillerød – 17 mdr.

01.11.90 – 30.09.92: 1. reservelæge på urologisk/karkirurgisk afdeling H, KAS Gentofte – 23 mdr.

01.10.92 – 31.03.93: Reservelæge på nefrologisk afd., KAS Herlev – 6 mdr.

01.04.93 – 31.03.96: 1. reservelæge på urologisk afdeling D, Rigshospitalet – 36 mdr.

01.04.96 – 31.05.98: Afdelingslæge på urologisk afdeling D, Rigshospitalet – 26 mdr.

01.06.98 – 30.11.00: Specialeansvarlig overlæge i urologi, kirurgisk afd., Næstved Centralsygehus – 30 mdr.

01.12.00 –  30.04.09: Specialeansvarlig overlæge i urologi, organkirurgisk afd., Centralsygehuset Nykøbing F.

01.05.09 –  31.05.11: Overlæge i urologi, Kysthospitalet. Skodsborg.

01.06.11-31.08.13: Overlæge i urologi, Urologisk afdeling, Næstved Sygehus.

01.09.13: Overlæge i urologi, Urologisk afdeling, Frederiksberg-Gentofte Hospital

VIDENSKABELIGE HVERV

Referee:

International Journal of Impotence Research: The journal of Sexual Medicine.

Asian Journal of Andrology.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Lyngdorf P, Bro H. Etiological Factors in Erectile Dysfunction.

Lyngdorf P, Bro H. Why patients with erectile dysfunction don´t  seek treatment.

FOREDRAG

15.04.83 Lyngdorf P, Metz P, Ebbehøj J: Spontanforløbet af Peyronies sygdom. Dansk Selskab for Rekonstruktion og Plastikkirurgi.

04.03.85 Lyngdorf P, Bækgård N: Venøst gangræn. Dansk Karkirurgisk Selskab.

18.05.85 Lyngdorf P: Kateterisation. Åbent hus, KAS Gentofte.

27.09.85 Lyngdorf P, Frimodt-Møller C: Ren mobilis – nefropeksi. Nordisk Urologisk Forening.

25.10.85 Lyngdorf P, Thomsen M, Sørensen B: The Total Number of Burn Injuries in a Scandinavian Population – a Prospective Analysis. European Burn Association.

15.11.86 Lyngdorf P, Mouritsen L, Frimodt-Møller C: Den diagnostiske værdi af papaverin ved erektil dysfunktion. Dansk Kirurgisk Selskab.

11.03.87 Lyngdorf P, Krogh-Christoffersen J: Patency ved femoropopliteal by-pass. Staff-meeting, KAS Gentofte.
11.12.87 Svendsen F, Lyngdorf P, Hansen A, Jelnes R, Egeblad K: Sociale aspekter ved rekonstruktiv karkirurgi hos patienter yngre end 60 år. Dansk Kirurgisk  Selskab.

03.09.90 Lyngdorf P, Wagner G: Long Term Measurements of the Penile Blood Pressure. International Society for Impotence Research.

05.09.90 Lyngdorf P, Guldager B, Jørgensen SJ: The Effect of EDTA on the Penile Blood Pressure. International Society for Impotence Research.

22.08.91 Vissing M, Lyngdorf P: The Results of Implantation of Penile Prostesis in Impotent Patients. Nordic Association for Andrology.

04.03.94 Lyngdorf P, Væver E, Sørensen B, Kristensen JK: Resultater ved Indiana pouch.  Dansk Urologisk Selskab.

10.03.94 Lyngdorf P, Væver E, Sørensen B, Kristensen JK: Resultater ved Indiana pouch. Staff meeting, Rigshospitalet.

03.03.95 Lyngdorf P, Seidelin C, Frimodt-Møller C: Primær seponering af uretralkateter versus topkateter efter TUR-P. Dansk Urologisk Selskab.

01.09.97. Ringsted C, Schrøder T, Lyngdorf P, Ramsing B. The Effect of Pretraining in a Medical Centre on Students Performance of Clinical Skills. Association for Medical Education in Europe.

25.10.97. Lyngdorf P: Komplikationer til penisforlængende operationer. Dansk selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi.

19.10.99 Holck S, Larsen L. G. Schantz A, Lyngdorf P, Daugaard S: Gastrointestinal nerve tumour. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi.

16.11.03. Lyngdorf P: Optimal Response and Satisfaction. ESSM. Istanbul.

24.03.04. Lyngdorf P: Understanding the Role of Levitra in delivering  Satisfaction. EAU, Wien.

25.03.04. Hatzichristou D, Carson C, Lording D, Lyngdorf PAliotta P: Vardenafil Allows Rapid and Reliable Erection Achievment: Results of The Patient Response with Vardenafil in Sildenafil Non-responders (PROVEN) Trial. EAU, Wien.

12.04.14. Burnett AL, Tursi JP, Jones NA, Gilbert K, Lyngdorf P, Cuzin B: Clinical outcomes of collagenase Clostridium histolyticum in the treatment of subjects with Peyronies disease. EAU Stockholm.

27.06.14. Lyngdorf P, Lyngdorf J: Does ESWT have an Effect on Erectile Dysfunction? ISMST, Milan.

DELTAGELSE I INTERNATIONALE KONGRESSER

Deltaget i mange internationale urologiske kongresser og kongresser vedr. seksuelle dysfunktioner.

MEDLEMSSKABER

Dansk Kirurgisk Selskab

Dansk Urologisk Selskab

Nodic Association For Andrology

International Society for Impotence Research

American Urological Association.

Association for Medical Education in Europe.

STUDIEREJSER

07.07.76 – 19.08.76. Vandtransport og bestemmelse af mikrovolumina, University of Cambridge, England.

03.02.86 – 07.02.86. Diagnostik udredning af impotens, prof. Udo Jonas, Leiden, Holland.

25.03.96 – 05.04.96. Behandling af impotens og Peyronies sygdom med venegrafting, identifikation af de forskellige nervefibre mhp. på deres betydning for den erektile funktion, prof. Tom Lue, San Francisco, Californien.

UNDERVISNINGSERFARING

1977 – 1984 undervist medicinske studenter i medicinsk fysiologi ved Københavns Universitet ved eksaminatorier i mave-tarmkanalens og centralnervesystemets fysiologi og ved øvelser i adfærdsfysiologi og øjets fysiologi.

1980 – 1987 undervist i kirurgi ved Sygeplejeskolen, Bispebjerg Hospital. Fungeret som eksaminator ved sygeplejeelevernes afsluttende eksamen i kirurgi.

Fra 15.11.90 klinisk lektor på urologisk/karkirurgisk afd. H, KAS Gentofte.

Fra 01.04.93 klinisk lærer og tutor på urologisk afdeling D, Rigshospitalet.
Som følge heraf undervist til eksaminatorier, klinikker og afholdt forelæsninger.

Deltaget aktivt i etableringen af “Laboratoriet for kliniske færdigheder” på Rigshospitalet. Arbejdet har bl.a. bestået i udvælgelsen, tilrettelæggelsen og beskrivelsen af de kirurgiske emner, de studerende præsenteres for i laboratoriet. Endvidere udviklet metoder til sikring af undervisningens kvalitet. Medansvarlig for udvikling af nye undervisningsmetoder.

01.01.97 – 31.05.99. Lektor i kirurgi ved Laboratoriet for kliniske færdigheder.
Har afholdt flere workshop omkring problem-baseret undervisning.

Undervisning af læger ved flere sessioner i BPH og impotens.

Undervist ved vejlederkursus for uddannelsesansvarlige overlæger.

Lektor i kirurgi ved Københavns Universitet 1999- 2002.

ANDET

I min studietid ansat på Medicinsk Fysiologisk Institut A, Københavns Universitet, hvor jeg undersøgte iontransporten over colonepitel på høns.

Under min ansættelse på urologisk afdeling, Aalborg Sygehus, etableret sexologisk ambulatorium. Endvidere etableret sexologisk ambulatorium og varetaget driften heraf på sygehuse i Storstrøms amt.

01.06.90 – 31.10.90. Formand for Reservelægerådet, Centralsygehuset Hillerød.

Fra 1992 sekretær og kasserer i den danske afdeling af European Board of Urologist in Training. National Communication Officer i EBUT.

Medlem af multimedieudvalget ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet.

Medlem af klinikudvalget ved Rigshospitalet.

Medlem af koordinationsudvalget for undervisningen ved Københavns Universitet.

Medlem af Studienævnets dispensationsudvalg ved Københavns Universitet.

Medlem af censorkorpset ved Københavns Universitet

Næstformand i censorformandskabet.